Termeni si Conditii de utilizare Chat Romania

Termeni şi Condiţii de Utilizare
1. Acceptul dumneavoastră

1.1. Site-ul www.romaniachat.net este proprietate personala aN.A. Munteanu,
cu sediul în Mehedinti.

1.2. Accesând şi/sau utilizând acest website, inclusiv
serviciile şi conţinutul disponibil pe acest site sau pe site-uri terţe
dar furnizate de acest site, confirmaţi ca aţi citit, aţi inţeles,
sunteţi de acord şi respectaţi în întregime Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului care includ Politica de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal,
astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost
completată şi modificată, precum şi Termenii şi Condiţiile Drepturilor de Autor, reglementate de legislaţia română în vigoare ale site-ului. În situaţia în care după citirea Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului nu sunteţi de acord cu conţinutul acestora, vă rugăm să nu utilizaţi website-ul “romaniachat.net”.

1.3. Termenii şi Condiţiile enumerate mai sus pot fi
revizuite şi/sau modificate de Administratorul siteului, oricând, în
funcţie de modificările legislative, fără a fi necesară notificarea
prealabilă a vizitatorilor. Modificările sau schimbările vor intra în
vigoare din momentul publicării pe acest website. În cazul în care
continuaţi să utilizaţi acest site, dupa revizuire se consideră ca aţi
acceptat pe deplin Termenii şi Condiţiile de utilizare a webite-ului,
inclusiv modificarile sau schimbările survenite. Intră în obligaţia
dvs. să vă informaţi periodic asupra celei mai noi variante a Termeniilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului.

2. Website-ul “romaniachat.net”

2.1. Termenii şi Condiţiile sunt aplicabile tuturor utilizatorilor site-ului “romaniachat.net”,
incluzând utilizatorii care contribuie cu materiale video, audio,
imagini, articole, informaţii sau alte materiale şi servicii pe site.

2.2. Site-ul “romaniachat.net” poate
conţine linkuri spre alte site-uri, care sunt proprietatea unor terţi
sau sunt controlate de terţi, fără nicio legatură cu deţinătorii acestui
website. “romaniachat.net” nu are niciun control şi nu-şi
asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politicile sau practicile
oricăruia dintre aceste terţe website-uri. Administratorul “romaniachat.net”
nu poate şi nu va cenzura sau edita în niciun fel conţinutul vreunui
terţ site către care exista la un moment dat link din paginile “romaniachat.net”. Prin utilizarea “romaniachat.net”, dumneavoastră absolviţi în mod explicit şi necondiţionat site-ul “romaniachat.net”
şi pe administratorii săi de orice responsabilitate sau consecinţă ce
ar rezulta din utilizarea de către dvs. a unui terţ website. Prin
urmare, vă recomandăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de
utilizare pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitaţi sau
utilizaţi.

3. Accesul şi utilizarea website-ului “romaniachat.net”

“romaniachat.net” vă dă permisiunea de a accesa şi utiliza acest website în condiţiile în care:
3.1. Veţi respecta Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului;

3.2. Accesarea şi utilizarea acestui website o faceţi doar în interes personal şi necomercial;

3.3. Nu veţi copia sau distribui nicio parte din acest
website în niciun fel de mediu, cu excepţia cazurilor în care aţi
obţinut în prealabil o autorizaţie scrisă de la administratorul
website-ului sau site-ul a pus la dispoziţie în mod explicit o opţiune
pentru distribuirea conţinutului (ex. Embedding);

3.4. Nu veţi modifica sau altera nicio parte din acest
website în afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru
utilizarea corespunzătoare a website-ului în scopul în care a fost
creat;

3.5. Atunci când utilizaţi opţiunea de embed pe alt
site, nu veţi modifica în niciun fel playerul video, utilizându-l doar
în parametrii puşi la dispoziţie în mod explicit de către site;

3.6. Nu folosiţi niciun sistem automat de accesare a
acestui site şi a conţinutului său, incluzând dar fără a se limita la,
“roboţi”, “cititoare offline”, etc., care accesează website-ul într-o
manieră ce trimite mai multe cereri către serverele “romaniachat.net”
într-o perioadă de timp, decât ar putea realiza o persoană în aceeaşi
perioadă de timp, într-un mod rezonabil utilizând un web browser
convenţional. “romaniachat.net” permite totuşi operatorilor
de motoare publice de căutare să utilizeze anumite programe software
pentru copierea de informaţii cu unicul scop de a creea în acele motoare
de căutare indici ai conţinutului website-ului, fără dreptul de
cachuire sau arhivare a acestor informaţii. Sunteţi de acord să nu
colectaţi nicio informaţie personală de pe website, incluzând denumirile
conturilor. Deasemenea, sunteţi de acord să nu folosiţi în scopuri
comerciale sau publicitare sistemele de comunicare oferite pe site
(formulare pentru comentarii, formulare de contact, e-mail);

3.7. “romaniachat.net” îşi rezervă dreptul să oprească oricând oricare din facilităţile acestui website;

3.8. Pentru a putea accesa anumite elemente ale acestui
site şi pentru a putea beneficia de totalitatea serviciilor oferite,
este necesar să vă creaţi un cont. Nu veţi putea utiliza contul altei
persoane fără permisiunea acelei persoane. Pentru crearea contului,
trebuie să oferiţi informaţii corecte şi complete. Dumneavoastră sunteţi
unic răspunzător de activitatea ce are loc în cadrul contului dvs. şi
trebuie să vă păstraţi parola contului în siguranţă. În cazul în care
constataţi o utilizare neautorizată a contului dvs, trebuie să anunţaţi
imediat administratorul website-ului. Chiar dacă “romaniachat.net”
şi administratorii săi nu sunt responsabili pentru daunele pricinuite
de utilizarea neautorizată a contului dvs, dvs aţi putea fi răspunzător
de daunele cauzate website-ului sau unor terţe persoane prin utilizarea
neautorizată a contului dvs.;

4. Drepturile de proprietate intelectuală

Conţinutul acestui website vă este oferit doar pentru uzul dvs.
personal, cu scop informaţional, şi nu poate fi copiat, reprodus,
utilizat, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat, sau folosit în
orice alte scopuri fără a obţine în prealabil un consimţământ scris al
titularilor drepturilor de proprietate intelectuală. “romaniachat.net”
îşi rezervă toate drepturile pentru acest website şi pentru conţinutul
acestuia. Sunteţi de acord să nu utilizaţi, să nu copiaţi şi să nu
distribuiţi în scop comercial niciun material postat pe website, în
afara materialelor pentru care “romaniachat.net” permite în
mod expres acest lucru. Dacă descărcaţi sau copiaţi o parte a
conţinutului website-ului pentru uzul dvs. personal, sunteţi obligat să
păstraţi toate notele şi însemnările care conţin informaţii despre
proprietarii drepturilor de autor ale materialelor respective. Sunteţi
de asemenea de acord să nu afectaţi, să nu dezactivaţi sau să nu
interferaţi în niciun fel cu elementele de securitate ale website-ului,
cu elementele care restricţionează copierea sau utilizarea unui conţinut
sau previn asupra acestui lucru sau cu elementele care întăresc
limitele de utilizare a website-ului sau a conţinutului său.

5. Conturi utilizatori

5.1. Pentru a putea folosi anumite servicii şi opţiuni, trebuie să deveniţi un utilizator înregistrat al site-ului. “romaniachat.net”
vă oferă două variante de înregistrare, gratuită (Cont Standard) şi
plătită (Cont VIP). Contul VIP oferă o serie de opţiuni suplimentare
care nu sunt disponibile pentru utilizatorii standard. Pentru o
descriere detaliată a serviciilor şi opţiunilor Contului VIP, precum şi
pentru planurile tarifare disponibile, consultaţi pagina Chat PRO Romania.

5.2. Puteţi deveni membru VIP în orice moment, alegând
unul dintre planurile tarifare disponibile şi plătind preţul aferent,
folosind una dintre modalităţile de plată puse la dispoziţie de către
terţi furnizori de servicii de plăti electronice.

5.3. Utilizatorul accepta şi este de acord cu faptul că “romaniachat.net” poate modifica în orice moment opţiunile oferite în contul VIP.

6. Postarea de către utilizator

6.1. “romaniachat.net” vă permite încărcarea, găzduirea şi
publicarea de materiale video, audio, imagini şi articole, precum şi
postarea de comentarii şi mesaje către alţi utilizatori. Înţelegeţi şi
sunteţi de acord cu faptul că, indiferent dacă materialele încărcate
sunt publicate sau nu pe website, “romaniachat.net” nu garantează confidenţialitatea referitoare la acestea.

6.2. Dumneavoastră sunteţi singura persoană
răspunzătoare de materialele pe care le încărcaţi pe website şi de
consecinţele postării sau publicării lor. Când încărcaţi materiale pe
website, afirmaţi, susţineţi şi garantaţi faptul că:

6.2.1. deţineţi sau aţi obţinut licenţa, drepturile
necesare, consimţământul sau permisiunea de a utiliza, difuza şi publica
materialele respective;

6.2.2. transferaţi şi garantaţi către “romaniachat.net”
o licenţă universală, neexclusivă, neoneroasă şi transferabilă, pentru
utilizarea, reproducerea, distribuirea şi expunerea materialului
respectiv, pentru pregătirea unor materiale derivate din acesta, precum
şi pentru promovarea sau redistribuirea unor părţi ale website-ului care
conţin materialul încărcat de dvs, în orice format şi prin orice canale
media. Deasemenea acordaţi si garantaţi fiecărui utilizator al
website-ului o licenţă neexclusivă şi neoneroasă pentru a accesa şi
utiliza materialele postate de dvs. pe website, precum şi pentru a
reproduce, distribui, pregăti materiale derivate sau expune aceste
materiale aşa cum este permis de către administratorii “romaniachat.net” şi conform acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului. Licenţa de mai sus acordată “romaniachat.net”
este perpetuă şi irevocabilă, putând expira doar după ştergerea
materialul purtător al acestei licenţe de pe website. Cu toate acestea “romaniachat.net” poate reţine pe servere copii ale materialelor care au fost şterse, fără însă a le expune sau distribui.

6.2.3. materialele încărcate nu sunt protejate de
drepturile de autor sau de alte drepturi de proprietate intelectuală ale
unor terţe persoane, incluzănd drepturile la intimitate şi publicitate,
exceptând cazul în care aveţi permisiunea proprietarului de drept de a
posta materialul şi de a acorda drepturile de licenţă pentru “romaniachat.net” şi administratorii săi conform acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului;

6.2.4. deţineţi consimţământul scris şi/sau permisiunea
de a apărea pe website din partea fiecărei persoane identificabilă în
materialele încărcate. Cu alte cuvinte, deţineţi toate drepturile de
autor aferente materialului încărcat.

6.3. “romaniachat.net” nu andosează şi nu îşi asumă nicio răspundere faţă de niciun material încărcat pe website. “ro.chat”
nu permite activităţi ce conduc la încălcări ale drepturilor de autor
sau încălcarea drepturilor proprietăţii intelectuale în cadrul acestui
website şi va înlătura orice conţinut sau material postat în cazul în
care va fi notificat în mod adecvat că acestea încalcă drepturile de
proprietate intelectuală ale altor persoane.

6.4. În particular, dacă sunteţi proprietarul unui
drept de autor şi consideraţi că vreun utilizator v-a încălcat dreptul
de proprietate intelectuală, puteţi trimite o notificare
administratorului “ro.chat”, alături de următoarele elemente:

6.4.1. O semnătură a persoanei autorizate să acţioneze
în numele proprietarului unui drept exclusiv de proprietate
intelectuală, drept pe care îl invocaţi ca fiind încălcat;

6.4.2. Identificarea conţinutului sau materialului
pentru care deţineti dreptul de autor şi care pretindeţi că a fost
încălcat sau o listă cu materialele ce consideraţi a avea drepturile
încălcate;

6.4.3. Identificarea conţinutului sau materialului pe
care îl consideraţi cu drepturile de proprietate încălcate şi care
doriţi să fie înlăturat de pe website. Identificarea conţinutului sau a
materialului trebuie să se facă prin indicarea adreselor URL de la care
pot fi accesate materialele.

6.4.4. Informaţii corecte şi complete necesare “ro.chat” şi administratorilor săi pentru a vă contacta – nume, adresă, număr de telefon şi email.

6.4.5. O declaraţie prin care să specificaţi faptul că
utilizarea materialului/conţinutului în maniera indicată nu este
autorizată de proprietarul real al drepturilor de autor. În această
declaraţie confirmaţi că informaţiile incluse în notificare sunt reale,
corecte şi complete, şi că, potrivit prevederilor Codului Penal privind
declaraţiile nesincere, declaraţi pe propria răspundere ca sunteţi
autorizat să acţionaţi în numele proprietarului dreptului de autor ce
pretindeţi ca a fost încălcat sau că sunteţi proprietarul respectiv.

6.4.6. Dovada conform căreia sunteţi îndreptăţit să
acţionaţi în calitate de proprietar al drepturilor de proprietate
intelectuală asupra materialului/conţinutului în cauză.

6.5. Deasemenea sunteţi de acord:

6.5.1. să nu publicaţi elemente care ar putea dăuna “ro.chat”, administratorilor acestuia sau unei terţe persoane;

6.5.2. să nu faceţi upload de materiale ilegale,
obscene, defăimătoare, calomniatoare, ameninţătoare, pornografice, de
hărţuire, care să instige la ură, materiale ofensatoare la adresa
vreunei rase sau etnii, materiale care să incurajeze un comportament
antisocial, care să încalce vreo lege sau care să fie nepotrivite în
vreun fel;

6.5.3. să nu postaţi anunţuri publicitare sau solicitări de colaborări de afaceri;

6.5.4. să nu va daţi drept altă persoană, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor in vigoare.

6.6. “ro.chat” nu aprobă niciun comentariu, mesaj, opinie, recomandare sau sfat exprimat de către utilizatorii săi în cadrul website-ului.

5.7. “ro.chat” şi administratorii săi îşi rezervă
dreptul de a înlătura conţinut sau materiale în orice moment, fără o
notificare prealabilă şi după bunul său plac. “ro.chat”
şi administratorii săi îşi rezervă dreptul de a hotărî dacă materialele
postate sau conţinutul încărcat de utilizatori sunt sau nu adecvate şi
dacă se supun Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului.

6.8. De asemenea, “ro.chat” va interzice accesul utilizatorilor care încalcă în mod repetat Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului,
putând închide definitiv conturile respective. O încălcare repetată
este considerată atunci când utilizatorul a fost atenţionat de minim
două ori şi/sau conţinutul postat de acesta a fost înlăturat de minim
doua ori de pe website deoarece încalcă Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului.

6.9. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că în
timpul vizitării şi/sau utilizării website-ului sunteţi expus unui
conţinut furnizat dintr-o varietate de surse şi că “ro.chat”
şi administratorii săi nu sunt răspunzători în niciun fel de
acurateţea, utilitatea, siguranţa sau drepturile de proprietate
intelectuală ale acestui conţinut. De asemenea înţelegeţi că, vizitând
şi/sau utilizând website-ul, vă expuneţi la un conţinut care poate fi
jignitor, neplăcut, ofensator, indecent, şocant şi sunteţi de acord să
renunţaţi la orice drepturi legale sau despăgubiri pe care le-aţi putea
pretinde de la “ro.chat” sau administratorii săi. Sunteţi deasemenea de acord să garantaţi şi să protejaţi “ro.chat”,
pe proprietarii/administratorii, afiliaţii şi/sau licenţiatorii
acestuia faţă de orice fel de potenţiale pretenţii rezultând din
utilizarea websiteului.

6.10. “ro.chat” vă permite accesarea, încărcarea şi
postarea de materiale şi conţinut, precum şi crearea de legături la
materiale, numai în scop personal şi necomercial.

7. Declaraţie de garanţie

SUNTEŢI DE ACORD CĂ UTILIZAREA WEBSITE-ULUI “ro.chat” O FACEŢI PE PROPRIUL DUMNEAVOSTRĂ RISC. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, “ro.chat”,
ADMINISTRATORII, DIRECTORII, ANGAJAŢII ŞI AGENŢII SĂI RENUNTĂ LA TOATE
GARANŢIILE, EXPLICITE SAU IMPLICITE, ÎN LEGĂTURĂ CU WEBSITE-UL ŞI CU
UTILIZAREA ACESTUIA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ ŞI NU IŞI ASUMĂ NICIO
RESPONSABILITATE PENTRU ORICE:

 1. ERORI, GREŞELI, OMISIUNI SAU LIPSĂ DE ACURATEŢE A CONŢINUTULUI,
 2. ACCES NEAUTORIZAT ŞI/SAU UTILIZARE NEAUTORIZATĂ A SERVERELOR
  NOASTRE ŞI/SAU A ORICĂROR INFORMAŢII PERSONALE ŞI/SAU INFORMAŢII
  FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTEA,
 3. ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETARE A TRANSMISIILOR DINSPRE SAU CĂTRE WEBSITE-UL NOSTRU,
 4. ERORI, VIRUŞI, TROIENI SAU ALTE ELEMENTE DE GENUL ACESTA CARE
  POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN WEBSITE-UL NOSTRU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE
 5. ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE PARTE A SITE-ULUI SAU A CONŢINUTULUI
  ÎNCĂRCAT, POSTAT, TRANSMIS PRIN EMAIL, SAU FĂCUT DISPONIBIL PE
  WEBSITE-UL “ro.chat” ÎN ORICE ALT MOD.

“ro.chat” ŞI ADMINISTRATORII SĂI NU GARANTEAZĂ ŞI
NU-ŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU NICIUN PRODUS, SERVICIU, WEBSITE,
HIPERLINK RECOMANDAT, PROMOVAT SAU OFERIT DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE PRIN
INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI “ro.chat”, INCLUSIV BANNERE
PUBLICITARE ŞI ARTICOLE DE PROMOVARE SAU ORICE ALT FEL DE METODE
PUBLICITARE ŞI NU VA FI PARTE LA SAU ÎN ORICE ALT FEL RESPONSABIL PENTRU
MONITORIZAREA ORICĂROR TRANZACŢII DINTRE DVS. ŞI O TERŢĂ PARTE CE OFERĂ
PRODUSE SAU SERVICII. ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CUMPĂRAREA ORICĂRUI PRODUS
SAU SERVICIU PRIN ORICE MODALITATE, AR TREBUI SĂ VĂ FOLOSIŢI BUNA DVS.
JUDECATĂ ŞI SĂ O EXERCITAŢI CU ATENŢIE ATUNCI CAND ESTE CAZUL.

8. Limitarea răspunderii

ÎN NICIUN CAZ “ro.chat”, ADMINISTRATORII,
DIRECTORII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZATORI FAŢĂ DE
DVS. PENTRU ORICE FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE,
SPECIALE, PENALE, PUNITIVE SAU DE ORICE NATURĂ CE REZULTĂ DIN ORICE:

 1. ERORI, GREŞELI, OMISIUNI SAU LIPSĂ DE ACURATEŢE A CONŢINUTULUI,
 2. DAUNE PERSONALE SAU DISTRUGERI DE PROPRIETATE, DE ORICE NATURĂ,
  REZULTÂND DIN ACCESUL ŞI UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A WEBSITE-ULUI ŞI
  SERVICIILOR OFERITE DE CĂTRE NOI,
 3. ACCES NEAUTORIZAT ŞI/SAU UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ A SERVERELOR
  NOASTRE ŞI/SAU A ORICĂROR INFORMAŢII PERSONALE ŞI/SAU INFORMAŢII
  FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTEA,
 4. ORICE ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETARE A TRANSMISIILOR DINSPRE SAU CĂTRE WEBSITE-UL NOSTRU,
 5. ORICE ERORI, VIRUŞI, TROIENI, SAU ALTE ELEMENTE DE GENUL ACESTA
  CARE POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN WEBSITE-UL NOSTRU DE CĂTRE O TERŢĂ
  PARTE ŞI/SAU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONŢINUT SAU PENTRU ORICE
  PIERDERE SAU STRICĂCIUNE DE ORICE FEL APĂRUTĂ CA REZULTAT AL UTILIZĂRII
  ORICĂRUI CONŢINUT ÎNCĂRCAT, POSTAT, TRANSMIS PRIN EMAIL SAU FĂCUT
  DISPONIBIL PE WEBSITE-UL “ro.chat” ÎN ORICE ALT MOD,
  FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE GARANŢIE, CONTRACT SAU ORICE ALTE MODALITĂŢI
  LEGALE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE COMPANIA ESTE SAU NU CONŞTIENTĂ DE
  POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE VA
  APLICA CONFORM LEGILOR ÎN VIGOARE.

RECUNOASTEŢI ŞI CONFIRMAŢI CA AŢI LUAT LA CUNOŞTINŢĂ FAPTUL CĂ “ro.chat”
ŞI ADMINISTRATORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN FEL DE
CONŢINUTUL POSTAT DE CĂTRE UTILIZATORI SAU DE COMPORTAMENTUL DEFĂIMĂTOR,
OFENSATOR SAU ILEGAL AL ORICĂREI TERŢE PĂRŢI ŞI CĂ ÎNTREGUL RISC DE
DAUNE DIN PARTEA ACESTORA ÎL SUPORTAŢI DOAR DVS, CA ŞI
UTILIZATOR/VIZITATOR AL WEBSITE-ULUI.

Website-ul este controlat şi oferit cu facilităţile sale din Romania. “ro.chat”
nu sustine că website-ul este potrivit sau disponibil pentru utilizare
în alte locaţii. Cei care accesează sau utilizează website-ul “ro.chat” din alte jurisdicţii, sunt responsabili faţă de legile în vigoare acolo.

9. Asigurare

Sunteţi de acord să apăraţi, să garantaţi şi să nu aveţi niciun fel de pretenţii, explicite sau implicite, faţă de “ro.chat”,
administratorii, directorii, angajaţii şi agenţii săi. Sunteţi de acord
sa îi apăraţi şi să îi sunsţineţi pe aceştia ca nerăspunzători în
niciun fel faţă de orice fel de pretenţii, revendicări, reclamaţii,
daune, obligaţii, pierderi, responsabilităţi, costuri sau datorii,
cereri (incluzând dar nelimitându-se la onorariile avocaţilor) provenite
din:
9.1. utilizarea, vizitarea sau accesul dvs. pe website-ul “ro.chat”,
9.2. încălcarea din partea dvs. a oricăror termeni din Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului.

9.3. încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi a
unei terţe părţi incluzând, fără a se limita la acestea, orice drept de
proprietate intelectuală, drept de proprietate sau drept de
confidenţialitate; sau

9.4. orice pretenţie care ar proveni din cauzarea unor
daune unei terţe părţi ca urmare a unui material sau conţinut postat de
către dvs. pe website. Această obligaţie de asigurare împotriva
eventualelor pretenţii faţă de “ro.chat” şi administratorii săi şi de exceptare de la orice fel de penalităţi şi/sau daune interese solicitate de oricine, completează Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului.

10. Posibilitatea de a accepta termenii de utilizare

Prin acceptarea Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului
afirmaţi că aveţi peste 18 ani sau că sunteţi minor cu capacitate
extinsă de exerciţiu şi aveţi consimţămantul părintelui sau tutorelui
legal şi sunteţi în măsură şi competent să inţelegeţi termenii,
condiţiile, obligaţiile, afirmaţiile, responsabilităţile şi garanţiile
stabilite mai sus în aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului. Deasemenea, prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului declaraţi şi vă asumaţi respectarea lor întocmai.

În orice caz, susţineţi că aveţi peste 12 ani, deoarece website-ul “ro.chat” nu se adresează copiilor sub 12 ani. Dacă nu aveţi minim vârsta de 12 ani, vă rugăm să nu folosiţi website-ul “ro.chat”.

11. Politica de confidenţialitate

11.1. Politica de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, modificată şi completată, RCV M&A, este
operator de date cu caracter personal şi va administra în condiţii de
siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe
care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

“ro.chat” respectă confidenţialitatea şi intimitatea tuturor clienţilor, vizitatorilor şi utilizatorilor care folosesc site-ul www.ro.chat sau alte site-uri deţinute sau operate de “ro.chat” sau administratorii săi. Această Politică de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal
conţine informaţii importante referitore la utilizarea şi divulgarea
informaţiilor cu caracter personal colectate pe website-urile
“ro.chat”. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati
sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciilor
oferite de site-ul www.ro.chat În acest fel vă ajutăm să decideţi
dacă veţi continua să utilizaţi website-urile “ro.chat” sau nu.

Această politică de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal face parte integrantă din Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului. Folosirea website-urilor “ro.chat” şi orice informaţii personale furnizate de dumneavoastră pe website-urile “ro.chat” se supun acestei Politici de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal şi implicit Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului.

Vă rugăm să reţineţi faptul că orice material sau conţinut video,
imagine sau de altă natură, încărcat/postat pe website devine conţinut
public şi nu poate fi considerat informaţie cu caracter personal conform
acestei politici de confidenţialitate şi se supune Regulilor de
confidenţialitate.

11.2. Informaţiile colectate de “ro.chat”

Informaţii furnizate de utilizatori. Furnizaţi anumite
date cu caracter personal (ca de exemplu nume, email, etc.) dacă doriţi
să participaţi activ pe website prin încărcarea şi postarea de conţinut,
deschiderea unui canal, crearea unei galerii sau a unui playlist,
postarea de comentarii sau mesaje sau prin participarea la concursuri,
promoţii, chestionare, sondaje, abonarea la buletine de ştiri sau alte
liste de corespondenţă.

Când folosiţi website-urile “ro.chat”, serverele
înregistrează şi colecteză anumite informaţii trimise de browserul
dumneavoastră. Aceste înregistrări pot include informaţii cum ar fi
adresa web solicitată, adresa IP (Internet Protocol), tipul browserului,
limba browserului, ultima pagină şi URL-uri, tipul de platformă,
numărul click-urilor, nume de domenii, pagini vizualizate şi ordinea
acestora, intervalul de timp petrecut pe o anumită pagină, data şi ora
vizualizării, etc.

Deasemenea, utilizând website-urile “ro.chat”,
puteţi primi pe calculatorul dumneavoastră una sau mai multe
“cookie-uri” (un fişier text de mică întindere ce conţine un şir de
caractere alfanumerice) pentru memorarea preferinţelor dvs..
Website-urile “ro.chat” pot folosi atât “cookie-uri”
temporare (de sesiune), cât şi “cookie-uri” persistente (ce rămân şi
după ce închideţi browserul şi pot fi folosite de browser pentru
vizitele ulterioare pe website. Acestea pot fi îndepărtate urmând
instrucţiunile din help-ul browserului dvs.). Cele temporare dispar
imediat ce închideţi browserul. Aveţi posibilitatea de a seta web
browserul computerului dumneavoastră pentru a refuza toate
“cookie-urile” sau să vă notifice atunci când este trimisă vreuna. Însă,
este posibil ca uneori, unele servicii oferite pe website să nu
funcţioneze la parametrii normali în cazul refuzului de a primi
“cookie-uri”.

11.3. Modul în care se folosesc informaţiile

Dacă trimiteţi informaţii cu caracter personal prin intermediul website-urilor “ro.chat”, vom folosi aceste informaţii pentru a administra, a menţine şi a vă furniza serviciile şi funcţionalitatea website-urilor “ro.chat”.

Orice informaţie cu caracter personal sau orice conţinut/material pe
care în mod voluntar le oferiţi pe internet (pe website, prin upload,
comentarii, postări, mesaje, prin pagina dumneavoastră de profil
utilizator, etc.) pot deveni publice şi pot fi vizualizate şi/sau
utilizate de terţe persoane. Numele dumneavoastră de utilizator (nu
adresa de email) apare vizibil pentru alţi utilizatori în momentul când
încărcaţi materiale/conţinut sau când trimiteţi mesaje sau postaţi
informaţii prin intermediul website-urilor “ro.chat”.
Alţi utilizatori vă pot contacta, trimiţindu-vă mesaje sau comentarii.
Orice material/conţinut trimis prin intermediul website-urilor “ro.chat” poate fi redistribuit prin internet şi orice alte canale media şi poate fi vizualizat teoretic de către oricine.

Adresa dumneavoastră de e-mail sau alte informaţii cu caracter personal
nu vor fi folosite pentru a vă trimite materiale publicitare, oferte sau
mesaje comerciale fără consimţământul dumneavoastră. Excepţie fac numai
anumite programe sau servicii în care aveţi posibilitatea de a accepta
sau refuza materialele în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date aveţi dreptul să
vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să
solicitaţi ştergerea datelor. Sunteţi de acord că ştergerea datelor
personale ale dumneavoastră va fi urmată de ştergerea contului
dumneavoastră din sistem şi de imposibilitatea de a accesa serviciul
oferit de “ro.chat”. Pentru exercitatrea acestor
drepturi puteţi face o cerere în scris cu cerinţa dvs., pe care să o
trimiteţi pe adresa menţionată la pct. 1.1.

Totuşi, adresa dumneavoastră de e-mail poate fi folosită fără
consimţământul dumneavoastră pentru scopuri necomerciale sau în scopuri
administrative (cum ar fi notificări referitoare la schimbări în site,
suport tehnic şi administrativ, etc.).

Utilizăm atât informaţiile cu caracter personal cât şi alte informaţii
neidentificabile ca fiind de natură personală în scopul îmbunătăţirii
calităţii serviciilor oferite şi cu scopul de a creea şi implementa noi
servicii pentru utilizatori, prin înregistrarea, urmărirea şi analizarea
preferinţelor şi tendinţelor în care se încadrează utilizatorii noştri.

11.4. Situaţiile în care se pot divulga informaţii

Facem cunoscute informaţiile cu sau fără caracter personal numai
subsidiarelor noastre, companiilor sau persoanelor ce ar putea procesa
aceste informaţii în numele şi pentru “ro.chat”.
Aceşti terţi pot procesa aceste informaţii numai în conformitate cu
politica noastră de confidenţialitate. Totuşi, vom depune toate
eforturile pentru a limita accesul terţilor la utilizarea acestor
informaţii.

Nu divulgăm informaţiile dvs. cu caracter personal (cum ar fi nume sau
email) către terţi pentru folosirea acestora în scopuri comerciale fără
consimţământul dumneavoastră sau în afara unui program care vă permite
să acceptaţi sau să refuzaţi participarea.

Conform legii, informaţiile cu sau fără caracter personal pot fi făcute
cunoscute către autorităţile competente, numai dacă suntem obligaţi
printr-o procedură legală.

Ne rezervăm dreptul de a face cunoscute informaţii cu sau fără caracter
personal, despre care credem că sunt adecvate sau necesare pentru a pune
în aplicare Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului,
pentru luarea măsurilor proprii de siguranţă împotriva răspunderii,
pentru a investiga sau a ne apăra în faţa cererilor sau pretenţiilor
terţilor, pentru susţinerea investigaţiilor legale ale statului, pentru
protejarea siguranţei sau integrităţii website-urilor noastre, pentru
protejarea drepturilor, proprietăţilor sau siguranţei personale a
utilizatorilor sau a altor persoane.

11.5. Dumneavoastră alegeţi

Aveţi posibilitatea de a refuza să transmiteţi informaţii cu caracter personal prin website-urile “ro.chat”. În această situaţie nu veţi putea beneficia de anumite servicii şi avantaje oferite de către “ro.chat”.
În orice moment aveţi posibilitatea de a vă actualiza, modifica sau
corecta informaţiile personale şi preferinţele, vizitând pagina
dumneavoastră de utilizator.

Pentru protejarea intimităţii şi siguranţei dumneavoastră, întreprindem
anumite acţiuni (cum ar fi cerinţa unei parole unice) pentru verificarea
identităţii dumneavoastră înainte a intra în contul dvs. şi de a vă
permite accesul la profilul personal sau înainte de a face anumite
modificări şi corecţii. Responsabilitatea păstrării în siguranţă a
parolei şi a informaţiilor contului de utilizator vă revine în întregime
dumneavoastră.

11.6. Link-uri către alte site-uri

“ro.chat” permite altor companii de a pune reclame pe website-urile “ro.chat”.
Aceste companii folosesc tehnologie ce permite trimiterea, în mod
direct, către browser-ul dumneavoastră de reclamele şi link-urile ce
apar pe site-urile “ro.chat”. Când se întâmplă acest
lucru, ei primesc în mod automat adresa dumneavoastră IP, precum şi
informaţii despre caracteristicile sistemului dvs. şi comportamentul
dvs. online. Pot deasemenea utiliza tehnologii pentru măsurarea
eficienţei reclamelor şi personalizarea reclamelor pe care le
vizualizaţi la un moment dat. Nu divulgăm informaţiile dvs. cu caracter
personal către aceste companii pentru folosirea acestora în scopuri
comerciale fără consimţământul dumneavoastră sau în afara unui program
care vă permite să acceptaţi sau să refuzaţi participarea.

11.7. Angajamentul nostru faţă de protecţia datelor

“ro.chat” şi administratorii săi folosesc măsuri de
siguranţă pentru asigurarea integrităţii şi securităţii informaţiilor cu
caracter personal transmise de către utilizatori, fără a putea garanta
securitatea informaţiilor pe care le transmiteţi către website.
Transmiterea de informaţii cu caracter personal o faceţi pe propria dvs.
răspundere, deoarece nu se poate garanta că astfel de informaţii nu pot
fi accesate, divulgate, alterate sau distruse prin pătrunderea
neautorizată sau spargerea măsurilor de siguranţă luate de către “ro.chat”.

Dacă descoperim orice fel de abuz sau încercare de pătrundere
neautorizată în sistemele noastre, este posibil să încercăm să vă
informăm pentru a putea lua măsurile de siguranţă necesare.

11.8. Angajamentul nostru faţă de intimitatea copiilor

Asigurarea intimităţii copiilor este foarte importantă. De acea “ro.chat”
nu colectează şi nu păstrează informaţii cu sau fără caracter personal
de la persoane care nu au împlinit vârsta de 12 ani. De asemenea,
niciunul din website-urile “ro.chat” nu se adresează
copiilor sub această vârstă. Dacă nu aţi împlinit încă vârsta de 12
ani, vă rugăm să nu utilizaţi şi să nu accesaţi website-urile “ro.chat”
sub nicio formă. În cazul în care aflăm că anumite informaţii cu
caracter personal ale unor persoane ce nu au împlinit încă vârsta de 12
ani au fost cumva colectate de către sistemele noastre fără acordul şi
verificarea prealabilă a parinţilor persoanelor respective, atunci se
vor lua măsurile necesare în vederea ştergerii unor astfel de
informaţii.

11.9. Informaţii adresate utilizatorilor internaţionali

Website-urile “ro.chat” sunt găzduite şi operate din
România şi sunt adresate utilizatorilor din România. Dacă sunteţi un
utilizator care accesează website-urile “ro.chat”
din alte regiuni, cu legi specifice privind colectarea, utilizarea şi
dezvăluirea datelor cu caracter personal, ce diferă de legislaţia în
vigoare în România, vă înştiinţăm că prin utilizarea website-urilor “ro.chat”,
care sunt guvernate de legislaţia română, transmiteţi informaţiile
dumneavoastră personale în România şi sunteţi de acord cu acest
transfer.

12. Informaţii copyright

12.1. Recomandări privitoare la drepturile de autor

Încărcarea şi postarea de materiale sau de conţinut ce încalcă
drepturile de autor pot duce la desfiinţarea contului dumneavoastră
precum şi la pierderi financiare, dacă proprietarul de drept al
materialelor respective se adresează instanţelor judecătoreşti în acest
sens. Vă oferim câteva sfaturi pentru a putea determina dacă
materialul/conţinutul dumneavoastră corespunde criteriilor de acceptare
pe website-urile “ro.chat” sau dacă dimpotrivă încalcă în vreun fel drepturile de autor ale vreunei persoane.

“ro.chat” şi administratorii săi respectă drepturile
artiştilor şi creatorilor şi speră că veţi colabora cu noi în scopul
formării unei comunităţi creative unde fiecare utilizator (inclusiv
artiştii şi creatorii materialelor) să aibă parte de o experienţă
placută şi benefică, în limitele legilor în vigoare. Drepturile de autor asupra operelor încărcate de utilizatori ramân la aceştia, “ro.chat” acţionând doar ca un găzduitor al informaţiilor respective.

Pentru a fi sigur 100% că fişierul/materialul/conţinutul dumneavoastră
nu încalcă drepturile de autor ale unei alte persoane, vă puteţi folosi
imaginaţia şi abilităţile pentru a crea ceva original. Poate fi ceva
simplu, cum ar fi înregistrarea sau fotografierea prietenilor sau
membrilor familiei în timp ce se distrează, sau ceva mai elaborat, cum
ar fi realizarea unui scurt metraj cu scenariu, actori şi tot ce este
necesar. Dacă materialul/ conţinutul/fişierul este realizat în întregime
de dumneavoastră, nu trebuie să vă faceţi griji din cauza drepturilor
de autor. Dumneavoastră sunteţi autorul şi proprietarul drepturilor
aferente!

Asiguraţi-vă totusi că respectaţi şi celelalte contiţii din Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului

Asiguraţi-vă că toate elementele componente ale
materialului/conţinutului/fişierului sunt creaţia dumneavoastră
originală, inclusiv partea audio. De exemplu, dacă pentru editarea unui
clip video, filmat în întregime de dumneavoastră, ca fundal audio
folosiţi o înregistrare audio care este proprietatea unei case de
producţie, fără permisiunea acesteia, clipul dvs. încalcă în acel moment
drepturile acelei case de producţie şi suntem nevoiţi să eliminăm
materialul postat de dvs. de îndată ce suntem notificaţi cu privire la
încălcarea drepturilor de proprietate şi în urma unei verificări
prealabile.

Cel mai frecvent motiv pentru care eliminăm material/conţinut din cauza
încălcării drepturilor de autor este că aceste materiale sunt de fapt
copii ale materialelor cu drept de autor iar proprietarii acelor
drepturi ne-au notificat faptul că materialul lor este folosit fără
permisiune. De îndată ce descoperim o utilizare neautorizată de conţinut
protejat de drepturile de autor, vom elimina în cel mai scurt timp acel
material, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru o înţelegere mai aprofundată, enumerăm în cele ce urmează câteva exemple de materiale cu drept de autor:
– Emisiuni de televiziune: emisiuni de divertisment, sitcomuri,
transmisiuni sportive, programe de ştiri, desene animate, programe
transmise de televiziunile prin cablu, etc. ;
– Videoclipuri muzicale: cele difuzate pe canalele muzicale sau
videoclipuri ale concertelor live, chiar dacă aţi filmat dumneavoastră
personal (cu toate că aţi filmat personal acel videoclip, artistul are
dreptul de a controla folosirea propriei imagini într-un videoclip,
compozitorul versurilor are dreptul de a interzice interpretarea
cântecului; în anumite situaţii este chiar interzis a se filma fără
permisiune în locaţia spectacolului.);
– Filme şi reclame ale filmelor;
– Reclame;
– Prezentări ce includ fotografii sau imagini deţinute de alte persoane.

În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe siteul “ro.chat”
încalcă drepturile dumneavoastră de autor, de proprietate intelectuală,
dreptul la viaţă privată, la publicitate sau alte drepturi personale,
sunteţi rugat să trimiteţi un email prin care să specificaţi drepturile
încălcate, pentru a permite administratorului de site să acţioneze în
conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare.

12.2. Câteva principii de bază

– Nu contează dimensiunea videoclipului sau felul in care a ajuns pe “ro.chat”.
Nu contează dacă l-aţi înregistrat de pe televizior, daca aţi filmat de
pe ecranul televizorului sau dacă l-aţi descărcat de pe alt website.
Acel material este protejat de drepturi de autor şi este necesar acordul
proprietarului pentru a-l distribui.
– Nu contează dacă menţionaţi numele autorului/proprietarului de drept; materialul este protejat de drepturi de autor.
– Nu contează dacă folosiţi materialul pentru obţinerea de foloase materiale sau nu.
– Nu contează dacă materialul conţine sau nu o avertizare de copyright; materialul este protejat de drepturi de autor.
– Nu contează dacă dumneavoastră creaţi un material format din mai multe
alte materiale mai scurte protejate de drepturi de autor. Chiar şi în
acest caz, când dvs. editaţi conţinutul şi îl prelucraţi personal,
acesta este protejat de drepturi de autor.

Ce se întâmplă dacă încărcaţi un conţinut care încalcă drepturile de autor ale altei persoane?
Ori de câte ori realizăm că un material/fişier sau o parte a acestuia
existent la un moment dat pe website-ul nostru încalcă vreun drept de
autor, îl vom elimina de pe website, conform prevederilor legale în
vigoare. Dacă la un moment dat vi se pare că un anumit material/fişier
de pe website vă incalcă drepturile de proprietate intelectuală, vă
rugăm să ne trimieţi o notificare conform Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului
şi vom proceda la eliminarea respectivului material. În cazul în care
consideraţi că un anume material/fişier asupra căruia deţineţi drepturi
de autor a fost eliminat de pe website, fără încunoştiinţarea sau
acordul dumneavostră, vă rugăm să ne contactaţi. Deasemenea, în cazul în
care postaţi în mod repetat materilale/fişiere/conţinut ce încalcă
drepturile de proprietate intelectuală sau contravin Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului, contul dvs. va fi desfiinţat.

Vă rugăm să reţineţi faptul că decizia dacă şi cum vă exercitaţi drepturile vă aparţine în totalitate, iar “ro.chat” şi toţi cei implicaţi în administrarea şi întreţinerea website-urilor nu sunt responsabili pentru deciziile dumneavoastră.

ATENŢIE:

INFORMAŢIILE PREZENTATE AICI NU REPREZINTĂ CONSILIERE JURIDICĂ.
PREZENTAREA ACESTOR INFORMAŢII SE FACE EXCLUSIV CU SCOPUL INFORMĂRII
DUMNEAVOASTRĂ.